VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  |  SZÉKHELY: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A VERTIKAL Group Nyrt. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

 

Az Adatkezelő adatai:

cég neve: VERTIKAL Group Nyrt.
székhelye: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép.
cégjegyzékszáma: 07 10 001447
adószáma: 25352122-2-07
képviselője: Móricz Veronika Vezérigazgató
elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26/B. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

 

1. Adatkezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban: Az adatkezelő az értékesítési folyamataira tekintettel adja ki jelen adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő online felületein (weboldal, közösségi felületek, online hirdetési felületek) adatokat kér be az ügyfeleitől (név, email cím, telefonszám) kapcsolatfelvétel céljából ajánlatküldés érdekében. Az adatkezelő által az előbbiek szerint hozzájutott adatok az adatkezelő által kezelt, vagy igénybe vett hírlevélküldő rendszerben kerülnek tárolásra, ahonnan az ügyfélnek lehetősége van az automatikusan leiratkozásra.

 

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz 

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

e) Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

g) biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

A b) és g) pontban szereplő érdekmérlegelési tesztek az e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthetők meg.

 

3. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év. A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év. A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év. Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

 

4. Érintett jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintett jogok:

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d) az adat kezelésének korlátozása;

e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

4. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 
 

Adatkezelések nyilvántartása (GDPR 30. cikk)

TevékenységKezelt adatokAdakezelési célAdatkezelési jogalapAdattovábbításTárolás módja és ideje
Számviteli
bizonylat
kiállítása
Név Lakcím
(adószám)
számla kiállítása
szolgáltatás
nyújtásához
kapcsolódóan
GDPR 6. cikk
(1) bekezdés
c) pont
Könyvelőiroda
részére
Legalább 8 év
Számviteli,
könyvelési
tevékenység
Név Lakcím
(adószám)
számla kiállítása
szolgáltatás
nyújtásához
kapcsolódóan,
mérleg készítés
GDPR 6. cikk
(1) bekezdés
c) pont
……………Legalább 8 év
Kapcsolattartási
adatok
Név Telefonszám
E-mail cím
Időpont
egyeztetés,
lemondások
GDPR 6. cikk
(1) bekezdés
a) pont
Nem történikegy év
Regisztrációs
adatok, hírlevél
feliratkozással
kapcsolatos
adatok
Név Telefonszám
E-mail cím
Ügyfél-account
létrehozása,
hírlevelek
kiküldése
GDPR 6. cikk
(1) bekezdés
a) pont
Webes tárolás:
…….
egy év
Megrendelés
teljesítése
Név Telefonszám
E-mail cím Lakcím
v. szállítási cím
Megrendelés
teljesítése,
termék
kiszállítása
GDPR 6. cikk
(1) bekezdés
b) pont
Logisztikai
partner:
…….
öt év
panaszkezelésNév Telefonszám
E-mail cím
Lakcím v.
szállítási cím
fogyasztói
panaszok
kezelése
GDPR 6. cikk
(1) bekezdés
c) pont
XX törvény
fogyasztóvédelmi
referens: ügyvezető
…….
…….
öt év
visszahívásokNév Telefonszám
E-mail cím
Lakcím v.
szállítási cím
fogyasztói
panaszok
kezelése
GDPR 6. cikk
(1) bekezdés
c) pont
fogyasztóvédelmi
referens: ……
öt év