VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  |  SZÉKHELY: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép.

Díjak és számlázás

Általános tudnivalók

A hulladékgazdálkodási szolgáltatás egy hónapra eső díja a heti ürítések száma, a rendelkezésre bocsátott gyűjtőtartályok száma, az egyszeri ürítési díj és a hónapra eső hetek száma szorzataként jelenik meg.

Az árak meghatározása a 2012. évi CLXXXV. sorszámú, hulladékról szóló törvény alapján történik. Eszerint:

47/A. § (1)


A hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjat a Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg és a Koordináló szerv szedi be.

91. § (1)


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét a 88. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell megállapítani. (2) A természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.


2014-től a közszolgáltatási díjak megállapítása az Önkormányzatok Képviselő-testületétől miniszteri hatáskörbe kerül. A díjakra a közszolgáltatók ellenőrzését követően, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tesz javaslatot a miniszter felé. A hivatal kikéri az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. javaslatát is.

Kezdjük a kérdés első részével. A XXI. századi fogyasztói világban, itt Magyarországon is, szinte lehetetlen úgy élni, hogy mindennapi tevékenységünk révén hulladék ne keletkezzen. Szinte minden tevékenységünk (beleértve élettevékenységünket is) révén keletkezik folyékony, vagy szilárd települési hulladék. (alapvető élelmiszerek beszerzése, főzés, mosás, takarítás, újságok, szórólapok, kertészkedés, ruházkodás stb.)


A jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer még nem képes arra, hogy a nagyon változatos összetételű, térfogat és súlyarányú egyéni, családi hulladéktermelést képes legyen folyamatosan és pontosan nyomon követni. Léteznek tisztán súlymérésen alapuló rendszerek, de ezek sem teljesen igazságosak, mert más életszínvonalon élő családok között a hulladékok „minősége” térfogat és súly aránya között is különbség lehet. Mindezek miatt általános állampolgári kötelezettség a teljes köztisztasági, hulladék gazdálkodási rendszer fenntartásához történő hozzájárulás.


A közszolgáltatás ügyfél azonosítási, díjfelosztási rendszere az ingatlanokra, és az ingatlanhoz tartozó általában 80,110,120, 240, 1100 literes hulladéktároló edényekre alapul. A közszolgáltatás szüneteltetését (díjfizetés felfüggesztését) akkor lehet kérni, ha az érintett ingatlan legalább 30 napig lakatlan. Ilyen esetben a díjfizetés szüneteltetése az ingatlan használaton kívüli időszakáig jogszerűen kérhet

Letölthető tájékoztatók

Díjképzési szabályzat

- Letöltés

Számlázás

- Letöltés

Észak-keleti régió árak

- Letöltés

Budapest régió árak

- Letöltés

Dél Dunántúl régió árak

- Letöltés

Észak Dunántúl régió árak

- Letöltés